Staringpenning

Staringpenning

De Staringpenning is ingesteld ter gelegenheid van het eeuwfeest van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap (KGvL, thans KLV) in 1986. De bronzen gietpenning naar een ontwerp van Willem Vis wordt bij bijzondere gelegenheden uitgereikt.
De eerste keer in 1986 aan Prof.dr.ir. Fer Kleefmann als winnaar van de essaywedstrijd “Zijn en blijven er landbouwwetenschappen?”
In 1997 ontving de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen de tweede Staringpenning voor de vernieuwende rol op het platteland en in het onderzoek.

In 2003 werd de penning bij gelegenheid van de 75e  internationale landbouwdag organiseren uitgereikt aan prof.dr.ir. Niels Röling voor zijn grote verdiensten in het internationale domein in het bijzonder.

De 125e verjaardag van KLV in 2011 was een mooie aanleiding om de Staringpenning weer uit te reiken. Dit gebeurde tijdens de slotconferentie. De penning werd uitgereikt aan "een persoon die bewezen heeft op academisch niveau een bijdrage te hebben geleverd aan de Wageningse wetenschapsgebieden – in het bijzonder wat betreft een bijdrage aan de verbetering van de wereldvoedselsituatie. In 2011 ontvingen Herman van Keulen en Rudy Rabbinge, beiden hoogleraar aan Wageningen University, de Staringpenning.

Dr. W.C.H. Staring (1808-1877)

Staring heeft uitzonderlijk veel bijgedragen aan de landbouwwetenschappen en het landbouwonderwijs. Zijn wetenschappelijke bijdragen waren allereerst gericht op de geografie van de bodem. Staring promoveerde in 1933 op het proefschrift "Geologie des Vaderlands". Zijn publicatie ‘De bodem van Nederland’ werd bekroond tijdens de Wereldtentoonstelling in Londen (1869). Hij wordt beschouwd als de wegbereider, niet alleen in de aardkunde, maar ook op het gebied van de landhuishoudkunde, de cultuurtechniek, de ontginning en de herbebossing. Ook gaf hij de eerste aanzet tot de landbouwstatistiek en de zonering van het landelijk gebied. Zijn voornaamste doel bij zijn werken was de voortgaande ontwikkeling van de Nederlandse landbouw door de verbreiding van kennis en wetenschap. Als leidinggevende landbouwkundige verkondigde hij zijn meningen met grote volharding en soms ook met veel felheid. Hij zag de weg naar de vooruitgang duidelijk voor zich, maar heeft helaas zijn plannen maar gedeeltelijk kunnen uitvoeren. Het eerste plan voor wat hijzelf noemde 'zijn stokpaardje', een landbouwhogeschool, had hij al in 1847 klaar. Ondanks ook enkele andere latere ontwerpen heeft hij de realisering hiervan niet beleefd. Eerst in 1918 werd de toenmalige Rijkslandbouwschool te Wageningen in een Landbouwhogeschool omgezet.

Staring Penning

JOIN KLV

KLV is a professional network for more than 50.000 alumni of Wageningen University & Research!

WUR Connect

The complete network platform for all WUR-alumni

Social Media

Posts

KLVNetwork@KLVNetwork

The upgraded WUR Connect alumni platform is now available! Simply login or sign up at https://t.co/XegWyK7Gu9 to ex… https://t.co/5dmY8CkIPy
2 hours, 46 minutes

KLVNetwork@KLVNetwork

Haven't signed up for the SKOV seminar on 20 june yet? There are still spots left! Discuss with us: The Revival of… https://t.co/TOwtmk8szV
8 hours, 52 minutes

Arthur P.J. Mol@ArthurPJMol

Wageningen University & Research @WUR is again listed in NTU ranking as the best university in the world in the fie… https://t.co/X0ZD2h6lBq
1 day, 9 hours

Marc Lamers@marc_lamers

Prikkelend statement van @wur hoogleraar Tiny van Boekel: ‘Er zijn geen gezonde en ongezonde producten; er zijn we… https://t.co/RF4t3wg7DK
3 days, 6 hours

Tweets