17 aug. 2011

Wie verdient de Staring Penning?

Tijdens onze hoofdconferentie op 10 november zal de zogenaamde Staringpenning worden uitgereikt en wel aan een persoon die bewezen heeft op academisch niveau een bijdrage te hebben geleverd aan de Wageningse wetenschapsgebieden, in het bijzonder wat betreft een bijdrage aan de verbetering van de wereldvoedselsituatie”. Kent u zo iemand? Tot 1 september as. kunt u iemand voordragen bij de secretaris van de jury paul.denbesten@wur.nl

Aan de voordrachten zijn geen vorm- of inhoudsvereisten gesteld. De jury bestaat verder uit: prof.dr.ir. Pim Brascamp(voorzitter), prof.dr. Herman Eijsackers, dr. Huub Loffler, prof.dr.ir Niels Roling. De Staringpenning is ingesteld ter gelegenheid van het eeuwfeest van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap (nu KLV) in 1986. De bronzen gietpenning naar een ontwerp van Willem Vis wordt bij bijzondere gelegenheden uitgereikt. De eerste keer in 1986 aan Prof. dr. ir. Fer Kleefmann als winnaar van de essaywedstrijd “Zijn en blijven er landbouwwetenschappen?” In 1997 ontving de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen de tweede Staringpenning voor de vernieuwende rol op het platteland en in het onderzoek. In 2003 werd de penning ter gelegenheid van de 75e internationale landbouwdag uitgereikt aan prof. dr. ir. Niels Röling voor zijn grote verdiensten en in het internationale domein in het bijzonder.

Wie is/was Staring? Dr. W.C.H. Staring (1808-1877) heeft uitzonderlijk veel bijgedragen aan de landbouwwetenschappen en het landbouwonderwijs. Zijn wetenschappelijke bijdragen waren allereerst gericht op de geografie van de bodem. Staring promoveerde in 1933 op het proefschrift "Geologie des Vaderlands". Zijn publicatie ‘De bodem van Nederland’ werd bekroond tijdens de Wereldtentoonstelling in Londen (1869). Hij wordt beschouwd als de wegbereider, niet alleen in de aardkunde, maar ook op het gebied van de landhuishoudkunde, de cultuurtechniek, de ontginning en de herbebossing. Ook gaf hij de eerste aanzet tot de landbouwstatistiek en de zonering van het landelijk gebied. Zijn voornaamste doel bij zijn werken was de voortgaande ontwikkeling van de Nederlandse landbouw door de verbreiding van kennis en wetenschap. Als leidinggevende landbouwkundige verkondigde hij zijn meningen met grote volharding en soms ook met veel felheid. Hij zag de weg naar de vooruitgang duidelijk voor zich, maar heeft helaas zijn plannen maar gedeeltelijk kunnen uitvoeren. Het eerste plan voor wat hijzelf noemde 'zijn stokpaardje', een landbouwhogeschool, had hij al in 1847 klaar. Ondanks ook enkele andere latere ontwerpen heeft hij de realisering hiervan niet beleefd. Eerst in 1918 werd de toenmalige Rijkslandbouwschool te Wageningen in een Landbouwhogeschool omgezet.

ABOUT KLV

KLV is a professional network for more than 50.000 alumni of Wageningen University & Research!

WUR Connect

The complete network platform for all WUR-alumni

Social Media

Posts

KLVNetwork@KLVNetwork

UITNODIGING - Kennisnetwerk Milieu en Netwerk Land & Water organiseren een excursie naar de Marker Wadden op vrijda… https://t.co/3dF4zjXkvo
7 months

KLVNetwork@KLVNetwork

The Outstanding Alumnus Award will be awarded to a WUR alumnus or alumna who is at the height of his or her career… https://t.co/stoOXsolL0
7 months, 1 week

WUR Environmental@WURenvironment

#Vacature | Voor het team Water & Food bij @WURenvironment zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gecommitteerde… https://t.co/bzlPF9DEIJ
7 months, 1 week

Delia de Vreeze@deliadevreeze

Who is interested in joining a great team of alumni officers and fundraisers at one of the best universities @WUR?… https://t.co/nAYLKdFc7y
7 months, 1 week

Tweets