4 dec. 2015

Wageningen UR als best samenwerkened universiteit aangemerkt

Uit de Valorisatieranking gepubliceerd door Elsevier blijkt dat Wageningen UR de best samenwerkende universiteit is. De Valorisatieranking beoordeelt aan de hand van twintig variabelen universiteiten op samenwerking, ondernemen en communicatie naar de samenleving.

Wageningen UR scoort goed op radio en tv maar is ook goed vertegenwoordigd in de politiek want er is bijvoorbeeld zoiets als invloed, de impact van academische kennis op beleid en besluitvorming. Vandaar dat, vergeleken met het onderzoek in 2013, naast optreden in de media twee nieuwe maten zijn geïntroduceerd. De vermelding van de universiteit in Kamerstukken en deelname in adviescolleges van de regering – zoals de Onderwijsraad, Gezondheidsraad of de staatscommissie Herijking ouderschap – tellen nu als bewijs van maatschappelijke relevantie.

Op dat front slaat Tilburg een slag met de hoogste deelname van de wetenschappelijke staf aan adviescolleges, plus een tweede plaats bij de vermelding in Kamerstukken. Wageningen is daar nummer 1, met 141 vermeldingen – ontdaan van herhalingen per debat. Wageningen University is bovendien derde bij de deelname aan adviescolleges. Ze is prominent aanwezig als best samenwerkende universiteit én nummer twee als communicerende universiteit.

De best ondernemende universiteit is Universiteit Twente en de best communicerende universiteit is Tilburg.

Lees meer op de Elsevier Science Works Valorisatie Ranking site en op de Elsevier site Welke universiteiten hebben het meest rendement?

ABOUT KLV

KLV is a professional network for more than 54.000 alumni of Wageningen University & Research!

WUR Connect

The complete network platform for all WUR-alumni

Social Media

Posts

Tweets