24 apr. 2020

Voortgang ontbinding KLV | actueel overzicht van de situatie per 24 april 2020

Voorzitter dr. ir. Han Swinkels wil u uit naam van het bestuur graag informeren over de voortgang van de ontbinding van KLV.
"Wij bereiden de ontbinding zorgvuldig voor en alles verloopt nog steeds volgens schema. In aanloop naar de afsluitende ALV’s hebben we een inmiddels een informatieve online bijeenkomst gehad in april over het proces dat wij doorlopen. In de huidige omstandigheden was een fysieke bijeenkomst niet mogelijk. 

Hieronder vindt u uitgebreide informatie over drie punten: 
1. Informatie over de voorbereidingen in de aanloop naar het ontbinden van KLV zoals toegezegd in de ALV dd 3-12-2019;
2. Data van de ALV’s waar we definitief beslissen over het ontbinden van KLV;
3. Save the date voor de afsluitende bijeenkomst van KLV op 3 oktober 2020.

1. Stand van zaken voorbereiding ontbinding KLV

1a. Inrichten KLV-Fonds (fonds op naam) voor resterende vermogen
Tijdens de ALV van 3 december 2019 is besloten om het resterende vermogen van KLV onder te brengen in een fonds op naam via de stichting Universiteitsfonds Wageningen (UFW). Een werkgroep bestaande uit Maaike Wijngaard, Frits Mandersloot, Paul den Besten en Arianne van Ballegooi, bereidt dit voor. Zij adviseren het bestuur over het reglement van het KLV-Fonds en de voordracht van het curatorium (het bestuur dat over de bestedingen van het fonds beslist). Bij het opstellen van het reglement en de voordracht van het curatorium worden de missie van KLV en de suggesties van KLV-leden meegenomen. Tijdens de ALV op 30 juni 2020 wordt over het KLV-reglement en -curatorium besloten.

Mocht u het concept-reglement willen inzien of bent u benieuwd naar de inrichting van het curatorium, dan kunt u een e-mail sturen aan het secretariaat van KLV (secretariaat.klv@wur.nl) en de volgende informatie opvragen:
- Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over het inrichten van het fonds op naam en het bijbehorend curatorium;
- Het concept-reglement en de voordracht van het curatorium.
Reageren kan tot en met 6 mei 2020. Is er naar aanleiding van uw reactie nog contact gewenst, dan zullen wij vóór 15 mei contact met u opnemen.

1b. Stand van zaken studiekringen en netwerken (S&N)
Tijdens de ALV van 3 december 2019 is ingestemd om een deel van het KLV-vermogen in te zetten om de S&N nog enige tijd te ondersteunen via UFW zodat zij goed op eigen benen kunnen staan. Op 20 april jl. heeft KLV een gezamenlijk online overleg gehad met de vertegenwoordigers van de S&N en UFW over de behoefte van de ondersteuning en de invulling van het ondersteuningspakket. Tijdens de ALV van 30 juni zal over het bedrag worden gestemd dat KLV uit het resterende vermogen beschikbaar stelt voor de uitvoering van dit ondersteuningspakket.

2. ALV 30 juni en 22 september: ontbinden KLV
Tijdens de ALV's van dinsdag 30 juni en dinsdag 22 september zullen de ontbinding van KLV en de bestemming van het resterende vermogen in stemming worden gebracht. Alle KLV-leden zijn welkom bij deze vergaderingen. Bent u verhinderd? Dan kunt u stemmen via een (digitale) volmacht. Na aanmelding (stuur een mail aan secretariaat.klv@wur.nl) zullen 2 weken voorafgaand aan de ALV de stukken en eventueel een volmacht worden toegestuurd.

3. Save the date 3 oktober 2020
Rekening houdend met de nu geldende RIVM-richtlijnen gaan we ervan uit dat de afsluitende bijeenkomst voor alle KLV-leden plaatsvindt op 3 oktober van 10.30-14.00 uur, voorafgaand aan de Alumni Open Dag op Wageningen Campus. Dit zal een feestelijke bijeenkomst worden met een mooi programma waarbij we samen met u terugblikken op de rijke geschiedenis van KLV en vooruitkijken naar de toekomst.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Neemt u gerust contact met ons op of kijk eens op www.wur.nl/klv, een pagina met veelgestelde vragen over de ontbinding van KLV en de jaaragenda."

ABOUT KLV

KLV is a professional network for more than 54.000 alumni of Wageningen University & Research!

WUR Connect

The complete network platform for all WUR-alumni

Social Media

Posts

KLVNetwork@KLVNetwork

UITNODIGING - Kennisnetwerk Milieu en Netwerk Land & Water organiseren een excursie naar de Marker Wadden op vrijda… https://t.co/3dF4zjXkvo
1 year, 2 months

KLVNetwork@KLVNetwork

The Outstanding Alumnus Award will be awarded to a WUR alumnus or alumna who is at the height of his or her career… https://t.co/stoOXsolL0
1 year, 2 months

WUR Environmental@WURenvironment

#Vacature | Voor het team Water & Food bij @WURenvironment zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gecommitteerde… https://t.co/bzlPF9DEIJ
1 year, 2 months

Delia de Vreeze@deliadevreeze

Who is interested in joining a great team of alumni officers and fundraisers at one of the best universities @WUR?… https://t.co/nAYLKdFc7y
1 year, 2 months

Tweets