3 jul. 2017

Twee leden van KLV benoemd in Raad van toezicht WUR en Raad voor het openbaar bestuur

Ir. Marienne Verhoef, WUR-cultuurtechniek A 1984, volgt Harm-Evert Waalkens op als lid van de Raad van Toezicht van WUR. Verhoef is bestuurslid van Spirit, een jeugdzorginstelling met duizend werknemers in Amsterdam en vicevoorzitter van de Wageningen Ambassadors. Ze is op voordracht van de medezeggenschap van WUR benoemd tot lid van de Raad van Toezicht door minister Henk Kamp van Economische Zaken. De benoeming werd op 27 juni bekend gemaakt in de Staatscourant.

De leden Siem Korver en Robert Smith zijn nu 4 jaar lid van de Raad van Toezicht. Hun 2e termijn gaat in. Korver is bijzonder hoogleraar aan de universiteit in Tilburg en was tot 2013 directeur Public Affairs bij voedingsbedrijf VION. Smith was tot voor kort bestuursvoorzitter van voedingsbedrijf Cosun.
Voorzitter Job Cohen van de toezichthouders (voormalig leider van de PvdA) is eveneens herbenoemd voor nog eens 4 jaar. 

De Raad van Toezicht controleert het beleid van de raad van bestuur van WUR en benoemt de leden van de raad van bestuur. Zo benoemde de toezichthouder onlangs Rens Buchwaldt, de opvolger van Tijs Breukink. Tekst: Resource.

 

Prof. dr. ir. Katrien Termeer, WUR-cultuurtechniek A 1987, is benoemd tot lid van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). De adviesraden Raad voor de financiële verhoudingen en Raad voor het openbaar bestuur worden samengevoegd tot één krachtige en kwalitatief hoogwaardige adviesraad. Er zijn vijf nieuwe leden benoemd en twee leden worden herbenoemd. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Als lid van de Rob zijn benoemd:
Mevrouw prof. dr. ir. Katrien Termeer, Leerstoelhouder Bestuurskunde, WUR
De heer prof. dr. Frank van Ommeren, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de VU Amsterdam
Mevrouw Huri Sahin, projectleider ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat
De heer drs. Kees Jan de Vet, vanaf 1 september dijkgraaf van Brabantse Delta
Mevrouw dr. Miranda de Vries, burgemeester van Geldermalsen

De benoemingen gaan in per 1 juli 2017. De leden hebben uitgebreide kennis en brede ervaring met het openbaar bestuur en de financiële verhoudingen.

Als lid van de Rob zijn herbenoemd: de heer dr. M. Schoenmaker en de heer prof. dr. M.A. Allers.
De benoemingen gaan per direct in. Met deze leden is de continuïteit in advieservaring en de expertise inzake de financiële verhoudingen in de raad geborgd.

Lidmaatschappen
Beide dames zijn lid van Netwerk Land & Water, een van de netwerken van KLV, en van KLV Wageningen Alumni Network.
Uiteraard wenst KLV haar beide leden veel succes toe in hun nieuwe rol.JOIN KLV, JOIN YOUR FUTURE!

KLV is a professional network for more than 35.000 alumni of Wageningen University!

YOUNG KLV

Young KLV, for students or freshly graduated students.

Social Media

Posts

RSM@RSMErasmus

PrC researchers edit special issue on food security in Africa @WUR @KLVNetwork: https://t.co/zQ947nALbf https://t.co/DtV4OvXtWC
5 hours, 11 minutes

Rens Buchwaldt@RensBuchwaldt

Gaat deze Wageningse start-up de beschikbaarheid van aardappelen als basis onderdeel van de wereld voedselvoorzieni… https://t.co/AeFlQAt3tD
3 days, 6 hours

Wageningen U&R@WUR

Windmolens op zee zijn belangrijk in de strijd tegen #klimaatverandering. Maar windparken veranderen ook het Noordz… https://t.co/X63TWDJ8ws
3 days, 11 hours

Louise O. Fresco@LouiseOFresco

Newly launched: our @wur YouTube channel for everything you would like to know about studying in Wageningen with ou… https://t.co/B6HgGXBW2Y
4 days, 23 hours

Tweets