24 aug. 2020

Oproep SKOV om databestand te helpen actualiseren

Na een groot aantal geslaagde en goed bezochte bijeenkomsten (zie https://www.klv.nl/bijeenkomsten-skov/), werden we 13 februari 2020 plotseling onaangenaam verrast door een bijna lege zaal. Beter gezegd, het was de tweede keer dat Dr Robert Coates zijn schitterende lezing voor een bijna lege zaal hield. Dit kan niet aan de relevantie van het onderwerp gelegen hebben. Het moet een gevolg zijn van fouten in onze communicatie. Misschien te weinig, te laat, maar nog erger… Wellicht ontving u niks, omdat het databestand bestaande uit leden, oud-leden, sprekers en andere belangstellenden, niet up to date is.
Heeft u een suggestie dit te helpen actualiseren, mail dan naar de vicevoorzitter gijs.kok@upcmail.nl.

Andere middelen van communicatie 
Het ontbrak ons niet aan plannen en ambities, maar de Coronacrisis en het opheffen van onze koepelorganisatie KLV hebben onze activiteiten sterk beknot. Beter gezegd, we voorzien de komende tijd helemaal geen plenaire bijeenkomsten.
We zoeken momenteel naar andere middelen van communicatie. We denken daarbij aan dingen zoals:
 De SKOV Nieuwsbrief
 Een eigen SKOV website, naast de KLV SKOV website, zolang die in de lucht is.

Welke thema's zijn voor SKOV belangrijk?
We werken aan een langjarig programma, gericht op voedselzekerheid, populatie dynamica, en gerelateerde thema’s. Vaak verbonden Sub Sahara Afrika, maar bijvoorbeeld ook aan Bangladesh of Brazilië, of verbonden met geopolitieke zaken, zoals de toenemende invloed van China. Op de rol staan wat grotere bijeenkomsten met wat bekendere sprekers, gerelateerd aan onze Sub Sahara Afrika seminars. Maar voorlopig komt dat er niet van.

Wat willen we?
Wageningen barst van de jonge enthousiaste mensen, die vanuit hun studie en persoonlijke gedrevenheid zeker bereid zijn, via de podcast of blog hun verhalen op onze site te plaatsen. U kunt daar dan op reageren. De regie hiervan komt in jonge professionele handen. Wij willen daar graag een platform voor bieden. En ieder die daar wat in ziet mag zich er laten zien en horen. Daarmede hopen we de windstilte te doorbreken en als SKOV uit de doldrums te komen.

Onze partners zijn waardevol
Onze alliantiepartners zijn hierbij zeer welkom. SKOV wil graag betrokken blijven bij onze alliantiepartners, zoals studentenvereniging Nji Sri, studievereniging IPSO Facto, andere onderverenigingen van KLV, UCAS, de University Community of African Students in Wageningen, het Wagenings Ambassadeurs Netwerk en de OS Veteranen.

Wat verwachten we van U?
Graag een teken van leven, mail of app zodat we de communicatie weer op orde krijgen naar Gijs Kok via gijs.kok@upcmail.nl of bel naar 06 5170 1802. U kunt zich bij hem ook aanmelden voor de nieuwsbrief, een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief of andere vragen stellen.

Nieuw logo
U ziet hieronder het vernieuwe logo van SKOV. De foto stelt het beeld voor van “de kleine boer” die ondanks donkere wolken dapper doorgaat en zijn schaduw achter zich laat.

ABOUT KLV

KLV is a professional network for more than 54.000 alumni of Wageningen University & Research!

WUR Connect

The complete network platform for all WUR-alumni

Social Media

Posts

Tweets