8 okt. 2018

Maandag 8 oktober | eerste bijeenkomst over toekomst KLV

KLV Wageningen Alumni Network kent sinds 2008 een structurele daling van het ledenaantal en dientengevolge structureel lagere inkomsten. Het KLV-bestuur heeft daarom in juni 2018 de opdracht gegeven om de strategie KLV 2020 te herijken. Doel van de herijking is het uitwerken van verschillende toekomstscenario’s voor KLV.

Graag willen we ook jouw mening over de toekomst van KLV Wageningen Alumni Network. Waar heeft de Wageningse alumnus in de toekomst behoefte aan? Om een inventarisatie te maken van wensen en ideeën is er op twee avonden de mogelijkheid om in de Klankborgroep Herijking KLV2020 plaats te nemen. Op maandag 8 oktober is de eerste klankborgroep bijeenkomst.

Ben je geïnteresseerd in de toekomst van de WUR-alumni? Kom dan ook op maandag 8 oktober naar de klankbord bijeenkomst en geef je op via secretariaat.klv@wur.nl

Programma
19:00 uur Inloop
19:30 uur Welkom door de voorzitter van KLV, Han Swinkels
                Presentatie door projectleider Herijking KLV 2020, Gerrianne Jansen
20:00 uur Aan de hand van vragen discussie in groepen
21:15 uur Vragen
21:30 uur Afsluiting en napraten met een drankje

Kun je niet aanwezig zijn?
Kom dan op de tweede klankbordgroep bijeenkomst op maandag 19 november om mee te denken: http://bit.ly/Klankbordgroep19-11-2018

OVER KLV

KLV, het professionele netwerk voor meer dan 50.000 Wageningse alumni!

WUR Connect

Hèt netwerk platform voor alle WUR-alumni

Social Media

Posts

Han Swinkels@lectorDVK

Goed nieuws voor de #volksgezondheid en #diergezondheid. Restrictief gebruik van #antibiotica in #veehouderij dient… https://t.co/bLhmAQpgxd
1 dag, 6 uur

Wageningen U&R@WUR

Robbert Snep is een van onze senioren onderzoekers op het gebied van groene steden. Hij juicht de aandacht voor gro… https://t.co/J8FzGb12rE
2 dagen, 2 uur

SciCafeWageningen@SciCafeWa

On Thursday the 28th @CafeLoburg our next Science Café takes place. In this Science Café, we will focus on the tech… https://t.co/4CGNztq6sa
6 dagen, 17 uur

Jac Niessen@jacniessen

#Wetenschapspodcast Promo... Makkelijk Praten, eerste aflevering donderdag. @Stitcher @mkklkprtnpdcst Ook met bijdr… https://t.co/G8QY9a8OOv
6 dagen, 22 uur

Tweets