21 nov. 2019

Kom ook naar de Algemene Ledenvergadering van KLV op 3 december

Alle leden van KLV waren uitgenodigd aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergadering van KLV die plaatsvond op dinsdagavond 3 december 2019. Voorafgaand aan de ALV ging om 19.45 uur de verlichting van het carillon speciaal aan en werd met alle aanwezigen het glas geheven. De verlichting van het carillon was het cadeau dat KLV aan Wageningen University & Research heeft aangeboden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van WUR.

Daarna waren de leden om 20.00 uur welkom in het Forum gebouw waar koffie en thee klaarstond. De ALV stond in het teken van de gang van zaken rond de ontbinding van KLV in 2020. 

DE AGENDA WAS ALS VOLGT

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag ALV d.d. 2 juli 2019

4. Herijking KLV2020 | fase 3 (overzicht notities t.b.v. uitwerking a-g) 
    Opheffen vereniging KLV 
    a. Implementatieplan: ter kennisname
        i. Notitie ontbinding KLV Smit en Moormann Notariaat: ter kennisname
    b. Voorstel afsluitende bijeenkomst za. 3 oktober 2020: ter besluitvorming
    c. Voorstel historisch boek: ter kennisname
        i. Schrijfopdracht Joost van Kasteren en Martijn de Groot
        ii. Samenstelling redactiecommissie: ter kennisname
    d. Brief éénmalige donatie i.p.v. contributie 2020: ter kennisname
    Bestemmen kapitaal (leden en vermogen) KLV
    e. Stichting fonds op naam versus stichting: ter besluitvorming
        i. Inrichten werkgroep ‘Reglement en voordracht curatorium’
    f.  Alternatief voor behouden van band met alma mater: ter besluitvorming
    Studiekringen & Netwerken
    g. Voorstel coördinatie & ondersteuning S&N: ter besluitvorming

5. Jaarplan 2020
    a. Inhoudelijk jaarplan
    b. Begroting
    c. Toelichting op begroting

6. Rondvraag

7. Sluiting

LOCATIE
De ALV vond plaats in het Forum, vipruimtes (031, 034) op Wageningen Campus

TIJD
19.45 Toast bij carillon
20.00 - 21.30 uur ALV

ABOUT KLV

KLV is a professional network for more than 50.000 alumni of Wageningen University & Research!

WUR Connect

The complete network platform for all WUR-alumni

Social Media

Posts

KLVNetwork@KLVNetwork

UITNODIGING - Kennisnetwerk Milieu en Netwerk Land & Water organiseren een excursie naar de Marker Wadden op vrijda… https://t.co/3dF4zjXkvo
11 months, 2 weeks

KLVNetwork@KLVNetwork

The Outstanding Alumnus Award will be awarded to a WUR alumnus or alumna who is at the height of his or her career… https://t.co/stoOXsolL0
11 months, 3 weeks

WUR Environmental@WURenvironment

#Vacature | Voor het team Water & Food bij @WURenvironment zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gecommitteerde… https://t.co/bzlPF9DEIJ
11 months, 3 weeks

Delia de Vreeze@deliadevreeze

Who is interested in joining a great team of alumni officers and fundraisers at one of the best universities @WUR?… https://t.co/nAYLKdFc7y
11 months, 4 weeks

Tweets