20 dec. 2018

Herijking KLV2020: ALV stemt in met uitwerken van 2 toekomstscenario's

In de ALV d.d. 12 december 2018 hebben de aanwezige leden ingestemd met het uitwerken van twee toekomstscenario’s. In het eerste scenario ligt de focus op de 17 studiekringen en netwerken. Via KLV worden de studiekringen en netwerken nu deels ondersteund bij het innen van contributie en/of bij het organiseren van bijeenkomsten en andere activiteiten. In de eerste fase van de Herijking KLV 2020 hebben vertegenwoordigers van studiekringen en netwerken aangegeven hier ook in de toekomst behoefte aan te hebben. De vraag is wel gesteld of het huidige KLV hiervoor de meest geëigende vorm is. Als alternatief voor de ledenvereniging KLV zou je namelijk ook kunnen denken aan een samenwerkingsverband (bijv. coöperatie) van de studiekringen en netwerken. Vanuit deze denklijn sluit het eerste scenario ook aan bij het tweede scenario, waarin de focus ligt op het opheffen van KLV.

Uit de gesprekken en bijeenkomsten met leden, WUR-alumni, raad van bestuur WUR en overige extern betrokkenen is andermaal gebleken dat KLV haar leden geen direct voordeel te bieden heeft. Het lidmaatschap van KLV wordt door veruit de meeste leden ervaren als een tastbare uiting van loyaliteit aan WUR. Leden vinden het dan ook prima dat activiteiten zoals de Wereldlezingen, regiokringbijeenkomsten, Young KLV, etc. voor alle WUR-alumni en -studenten toegankelijk zijn. Ook hebben de leden geen behoefte meer aan ledenservices zoals in het verleden het loopbaancentrum (KLV Professional Match b.v.), juridisch advies of kortingen op abonnementen van tijdschriften.

Belangrijke aandachtspunten in de uitwerking van het tweede scenario zijn het behoud van de binding met de huidige leden voor  WUR en het bestemmen van het vermogen van de vereniging. In het komende half jaar worden  beide scenario’s verder onderzocht op basis waarvan in de volgende ALV (juni 2019) een besluit wordt voorgelegd voor de toekomst van KLV.

Eerder hebben we al aangegeven dat KLV het jaarlijks werkplan met o.a. bijeenkomsten op Wageningen Campus en in de regio’s in Nederland blijft organiseren voor leden en WUR-alumni tot 1 september 2020: de einddatum van de 5-jarige samenwerking van KLV, WUR en het Universiteitsfonds Wageningen binnen de stichting University Fund Wageningen. Ook heeft het bestuur KLV daarmee ruim een jaar de tijd om na de ALV in juni 2019 het besluit over de toekomst van KLV zorgvuldig voor te bereiden alvorens het van kracht wordt.

Han Swinkels, voorzitter KLV Wageningen Alumni Network

OVER KLV

KLV, het professionele netwerk voor meer dan 50.000 Wageningse alumni!

WUR Connect

Hèt netwerk platform voor alle WUR-alumni

Social Media

Posts

NWO@NWONieuws

Als onderdeel van de pilot ‘Vluchtelingen in de wetenschap’ honoreert NWO twaalf aanvragen waarmee een projectleide… https://t.co/APlhoUXf9z
1 dag, 11 uur

Han Swinkels@lectorDVK

Relaxed in eigen stoel volg ik via de #livestream de afsluitende bijeenkomst van de #Voedselzaak ‘Hoe voeden we 10… https://t.co/ekcklikWCJ
2 dagen, 1 uur

WUR Plant@WURplant

#Movietalks | On 15 Jan, Prof.dr. @DickeMarcel will provide a special perspective on the movie ‘Antz’, followed by… https://t.co/JMvTkGGqrW
5 dagen, 9 uur

Louise O. Fresco@LouiseOFresco

5 Dutch University presidents on a visit to California discussing the inspiring analysis of the differences between… https://t.co/TEOLvj0Uzn
5 dagen, 18 uur

Tweets