20 dec. 2018

Herijking KLV2020: ALV stemt in met uitwerken van 2 toekomstscenario's

In de ALV d.d. 12 december 2018 hebben de aanwezige leden ingestemd met het uitwerken van twee toekomstscenario’s. In het eerste scenario ligt de focus op de 17 studiekringen en netwerken. Via KLV worden de studiekringen en netwerken nu deels ondersteund bij het innen van contributie en/of bij het organiseren van bijeenkomsten en andere activiteiten. In de eerste fase van de Herijking KLV 2020 hebben vertegenwoordigers van studiekringen en netwerken aangegeven hier ook in de toekomst behoefte aan te hebben. De vraag is wel gesteld of het huidige KLV hiervoor de meest geëigende vorm is. Als alternatief voor de ledenvereniging KLV zou je namelijk ook kunnen denken aan een samenwerkingsverband (bijv. coöperatie) van de studiekringen en netwerken. Vanuit deze denklijn sluit het eerste scenario ook aan bij het tweede scenario, waarin de focus ligt op het opheffen van KLV.

Uit de gesprekken en bijeenkomsten met leden, WUR-alumni, raad van bestuur WUR en overige extern betrokkenen is andermaal gebleken dat KLV haar leden geen direct voordeel te bieden heeft. Het lidmaatschap van KLV wordt door veruit de meeste leden ervaren als een tastbare uiting van loyaliteit aan WUR. Leden vinden het dan ook prima dat activiteiten zoals de Wereldlezingen, regiokringbijeenkomsten, Young KLV, etc. voor alle WUR-alumni en -studenten toegankelijk zijn. Ook hebben de leden geen behoefte meer aan ledenservices zoals in het verleden het loopbaancentrum (KLV Professional Match b.v.), juridisch advies of kortingen op abonnementen van tijdschriften.

Belangrijke aandachtspunten in de uitwerking van het tweede scenario zijn het behoud van de binding met de huidige leden voor  WUR en het bestemmen van het vermogen van de vereniging. In het komende half jaar worden  beide scenario’s verder onderzocht op basis waarvan in de volgende ALV (juni 2019) een besluit wordt voorgelegd voor de toekomst van KLV.

Eerder hebben we al aangegeven dat KLV het jaarlijks werkplan met o.a. bijeenkomsten op Wageningen Campus en in de regio’s in Nederland blijft organiseren voor leden en WUR-alumni tot 1 september 2020: de einddatum van de 5-jarige samenwerking van KLV, WUR en het Universiteitsfonds Wageningen binnen de stichting University Fund Wageningen. Ook heeft het bestuur KLV daarmee ruim een jaar de tijd om na de ALV in juni 2019 het besluit over de toekomst van KLV zorgvuldig voor te bereiden alvorens het van kracht wordt.

Han Swinkels, voorzitter KLV Wageningen Alumni Network

JOIN KLV

KLV is a professional network for more than 50.000 alumni of Wageningen University & Research!

WUR Connect

The complete network platform for all WUR-alumni

Social Media

Posts

KLVNetwork@KLVNetwork

The upgraded WUR Connect alumni platform is now available! Simply login or sign up at https://t.co/XegWyK7Gu9 to ex… https://t.co/5dmY8CkIPy
3 hours, 26 minutes

KLVNetwork@KLVNetwork

Haven't signed up for the SKOV seminar on 20 june yet? There are still spots left! Discuss with us: The Revival of… https://t.co/TOwtmk8szV
9 hours, 31 minutes

Arthur P.J. Mol@ArthurPJMol

Wageningen University & Research @WUR is again listed in NTU ranking as the best university in the world in the fie… https://t.co/X0ZD2h6lBq
1 day, 9 hours

Marc Lamers@marc_lamers

Prikkelend statement van @wur hoogleraar Tiny van Boekel: ‘Er zijn geen gezonde en ongezonde producten; er zijn we… https://t.co/RF4t3wg7DK
3 days, 7 hours

Tweets