3 oct. 2020

Film en foto's | Afscheidsbijeenkomst KLV | 3 oktober 2020

Op zaterdagmorgen 3 oktober 2020 werd er via een online programma afscheid genomen van de 134-jarige vereniging KLV. Was u niet in de gelegenheid om deze gedenkenswaardige webinar te volgen? Bekijk dan de feestelijke bijeenkomst terug op VIDEO en FOTO’S.

Cadeau aan WUR
Als bijzonder afscheidscadeau schenkt KLV een historisch muziekstuk voor het carillon, dat oorspronkelijk werd gecomponeerd voor het carillon in de Aula ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de voorganger van KLV. Ieder jaar voorafgaand aan de Alumni Open Dag zullen de bellen van het carillon op Wageningen Campus het stuk ‘De Acht Bomen’ spelen ter nagedachtenis aan KLV.

Boek
Tijdens het afscheidsbijeenkomst is het boek Wageningers: de betekenis van 134 jaar KLV gepresenteerd. Han Swinkels overhandigde in het bijzijn van de schrijvers Martijn de Groot en Joost van Kasteren het eerste boek aan Marlien Ruedisulj – Sibenga Mulder, de achterkleindochter van Joannes Sibenga Mulder, oprichter van de vereeniging van Oud-Leerlingen in 1886, voorloper van KLV. Het boek blikt terug op de rijke historie van KLV en belicht leuke wetenswaardigheden, bevat interessante verhalen en is een blijvende herinnering aan KLV en haar voorgangers. Het boek is inmiddels als afscheidscadeau aan alle leden gestuurd en is ook in de boekhandel en online [link: https://www.vangorcum.nl/cultuur-historie/natuur-landschap/100-368_Wageningers] te verkrijgen.

      ****    

Achtergrond en vernieuwde verbinding met WUR
Hieronder leest u de brief die nog eens de achtergrond van de opheffing belicht en tevens alle mogelijkheden aangeeft waarop oud-KLV-leden de verbinding met WUR kunnen behouden.

Op 22 september heeft de algemene ledenvergadering ingestemd met het ontbinden van de vereniging KLV na een uitgebreid proces van herijking. Op 3 oktober 2020 hebben we tijdens een livestream evenement afscheid genomen van de alumnivereniging KLV. Op deze dag hebben wij het boek Wageningers: de betekenis van 134 jaar KLV aan u gepresenteerd, en zijn wij in gesprek gegaan met de schrijvers: Martijn de Groot en Joost van Kasteren.

Bij deze ontvangt u een exemplaar van het boek als dank voor uw KLV-lidmaatschap. Wij hopen dat het boek u voorziet van leuke wetenswaardigheden, interessante verhalen en een blijvende herinnering aan KLV en haar voorgangers. Het boek is ook in de boekhandel en online te verkrijgen.

Wij hebben vertrouwen dat we de nalatenschap van alumnibelangen in goede handen achterlaten bij Wageningen University & Research en het Universiteitsfonds Wageningen (UFW). Wij hopen dat u betrokken zult blijven bij onze alma mater, bijvoorbeeld door activiteiten van het alumnibureau bij te wonen, lid te worden van een Studiekring of Netwerk of een vriend van het UFW te worden. Ook kunt u met een nieuw idee aanspraak maken op het KLV-fonds. Hieronder leggen we alle opties nogmaals kort uit.

Alumni-activiteiten
In binnen- en buitenland vinden jaarlijks diverse alumnibijeenkomsten plaats, zoals regiobijeenkomsten in de regio’s Noord, Oost, Zuid, Utrecht en Den Haag/Rotterdam, en Wereldlezingen in Wageningen. Op www.wur.nl/alumni vindt u de activiteitenkalender en kunt u zien wanneer er bij u in de buurt een evenement plaatsvindt. Momenteel worden activiteiten zoveel mogelijk online georganiseerd vanwege de coronamaatregelen.

Studiekringen en Netwerken
Na de opheffing van KLV gaan de 14 Studiekringen en Netwerken zelfstandig verder. Ze organiseren lezingen, excursies en netwerkbijeenkomsten binnen een bepaald Wagenings onderwerp en behartigen de belangen van hun vakgebied. In 2020 hebben vijf Studiekringen en Netwerken een stichting ‘Nieuwe Netwerk’ voor duurzaamheid in voedsel en omgeving opgericht. U kunt aansluiten bij dit initiatief als deelnemer en zelf meedoen aan het bouwen van een online verbonden netwerk voor alle professionals in voedsel, landbouw en natuur met een duurzame ambitie. Voor een overzicht van alle Studiekringen en Netwerken en het Nieuwe Netwerk kijkt u op www.wur.nl/studiekringen-netwerken.

Vrienden van UFW
Wilt u jonge en toekomstige WUR-alumni steunen zodat ze een straks goede kans maken op de arbeidsmarkt? Al vanaf 5 euro per maand kunt u vriend worden van Stichting Universiteitsfonds Wageningen. Door uw bijdrage worden studenten tijdens hun studententijd alvast betrokken bij het alumninetwerk en kunnen ze deelnemen aan activiteiten die hen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Zo kunnen we met uw steun onder andere de Thesis Award uitreiken, voorheen gesteund door KLV, en organiseren we verschillende student challenges die studenten uitdagen innovatieve oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. Als vriend wordt u jaarlijks uitgenodigd voor het exclusieve voorprogramma van de Alumni Open Dag, ontvangt u de donateursnieuwsbrief en krijgt u een welkomstgeschenk. Het Universiteitsfonds is een erkend goed doel (ANBI). Voor meer informatie: www.wur.nl/vriendenvanufw.

KLV-fonds
Het KLV-fonds bestaat uit het resterende vermogen van KLV na de opheffing en is er om eenmalige, bijzondere alumniinitiatieven mogelijk te maken. Heeft u een nieuw initiatief zoals het stimuleren van maatschappelijk debat, of een goed idee voor een alumni-activiteit die aanvullend is op het bestaande programma? Dan kunt u vanaf 2021 een aanvraag indienen bij dit fonds. Voor meer informatie: www.wur.nl/klv-fonds.

We wensen u veel plezier bij toekomstige alumni-activiteiten!

ABOUT KLV

KLV is a professional network for more than 54.000 alumni of Wageningen University & Research!

WUR Connect

The complete network platform for all WUR-alumni

Social Media

Posts

Tweets