11 jul. 2017

Drukbezochte Wereldlezing over 'Hoe wordt iedereen gezond oud?' - samenvatting

De Wereldlezing ‘Hoe wordt iedereen gezond oud?' op maandag 3 juli 2017 was in een aantal dagen volgeboekt, wat aangeeft dat het een vraag is die veel mensen bezighoudt. Want wie wil dat nou niet, gezond oud worden?

Twee deskundige sprekers hielden ieder vanuit hun eigen invalshoek, een korte inleiding. Onder leiding van Wageningen Ambassador en directeur van het Voedingscentrum dr. ir. Gerda Feunekes ontstond er een interessante discussie tussen de sprekers en het publiek.

Prof. dr. Emely de Vet van Wageningen University & Research, gespecialiseerd in het bevorderen van een gezonde leefstijl, ging dieper in op gedragsveranderingen in de praktijk en sociaal economische gezondheidsverschillen. i.p.v. verbieden van ongezond gedrag. Wat werkt wel en niet? Wat voor inzichten en uitdagingen zijn er voor lage sociaal economische groepen? Wat zijn de huidige inzichten en welke interventies blijken effectief te zijn? Zo pleitte ze o.a. voor meer fundamenteel inzicht van gedrag in context, het erkennen van begrenzing aan ‘beredeneerd’ gedrag, de rol van de omgeving en het verleiden tot gezond gedrag.

Mensen willen graag een goede gezondheid. En daar willen ze ook iets voor doen. Maar hoe? ‘Wat is goed voor mij, wat werkt voor mij?’. Vanuit deze vragen is het initiatief voor het project Gezondhuizen ontstaan, een project van dr. Pieter Jansen, huisarts bij Gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede. Jansen gaf een toelichting op oplossingsgericht werken. Volgens hem is oplossingsgericht werken een instrument om complexe processen eenvoudig te maken en mensen in de actiemodus te brengen, zodat iedereen kan profiteren van gezondheidsbevordering. Deze aanpak heeft een ander vertrekpunt dan het traditionele medische model. De methode gaat volledig uit van de wensen en doelen van de patiënt, wat deze ook zijn. De ervaring is dat het beter werkt dan de medische (probleemgerichte) benadering. Bij iedereen, ook bij lage SES groepen. De laatste vraag uit de zaal was tekenend voor het enthousiasme onder het publiek: 'Neemt u nog patiënten aan?'

Gerda Feunekes vatte het aan het eind mooi samen: Het dichten van de gezondheidskloof tussen lager en hoger opgeleiden is complex. We spraken vandaag over interessante deeloplossingen vanuit wetenschap en praktijk. De rode draad is dat we  menselijk gedrag moeten begrijpen en de meest krachtige drijfveren benutten om hiermee gezond gedrag te stimuleren. Nudgen maakt slim gebruik van de kracht van onbewust gedrag. De huisarts zet mensen in hun kracht door te focussen op wat ze zelf belangrijk vinden’.

Tijdens de informele borrel na afloop werd er nog uitgebreid nagepraat.

Organisatie en doel van de Wereldlezingen
De Wereldlezingen zijn een initiatief van KLV Wageningen Alumni Network en Wageningen Academy en worden gesponsord door de Wageningen Ambassadors. Deze lezingen bieden alumni en overige professionals een kans om bijgepraat te worden over de visie vanuit de onderzoekswereld en het bedrijfsleven op maatschappelijk prangende problemen en relevante trends/ontwikkelingen De wereldlezingen worden gemiddeld 6 maal per jaar georganiseerd. Voor een overzicht kunt u de eventkalender van KLV raadplegen.

Volgende wereldlezing
De volgende wereldlezing 'Vertrouwen in de voedingswetenschappers' vindt op donderdag 2 november plaats. Noteer deze datum vast in uw agenda.

JOIN KLV

KLV is a professional network for more than 47.000 alumni of Wageningen University & Research!

ALUMNI DAY

Join the World Wide Wageningen Alumni Day on 23 June 2018!

Social Media

Posts

WUR Environmental@WURenvironment

Diepe plassen verondiepen met baggerspecie uit het buitenland: goed idee of kans op #blauwalg en vervuiling? https://t.co/605yTm844K
2 days, 19 hours

Sebastiaan Berendse@seb_base

Your nominations please - for the Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship. University-Fund Wagenin… https://t.co/rC3LXCKzte
4 days, 18 hours

Louise O. Fresco@LouiseOFresco

My congratulations to the super @wur #education team for - again - the best scores of all NL universities in the na… https://t.co/6CHRKB8uZo
5 days, 11 hours

Reinier van den Berg@weermanreinier

In mijn presentaties is 'bos en bomen' altijd de eerste pijler van de 5 waarop een geloofwaardig duurzaam beleid zo… https://t.co/msZ5k6RkOo
6 days

Tweets