14 feb. 2020

Artikel Gelderlander | KLV in Wageningen vergrijst en stopt na 134 jaar

De voorzitter van KLV, dr. ir. Han Swinkels heeft recentelijk een interview gegeven over de opheffing van de vereniging KLV en de samenwerking met het Universiteitsfonds Wageningen dat gepubliceerd is in De Gelderlander van 14 februari. Hieronder kunt u het artikel lezen.

"De Koninklijke Landbouwkundige Vereniging (KLV) in Wageningen stopt. De vereniging weet steeds minder afgestudeerden aan zich te binden en vergrijst. De universiteit onderhoudt tegenwoordig zelf de banden met alumni. Niet voor niets: alumni leveren geld op. 

Daarom valt na 134 jaar het doek voor de KLV. ,,Als je nu kijkt naar universiteiten en hogescholen is het niet meer dan normaal dat instellingen zelf het alumnibeleid vormgeven'', zegt voorzitter Han Swinkels van de KLV. ,,Een sterke band met alumni levert de universiteit veel op: relaties met het werkveld en fondsenwerving.''

Dat een goede band met alumni veel oplevert, blijkt uit de rijke universiteitsfondsen van de grote Amerikaanse en Britse universiteiten. Bij Harvard en Stanford University komen per jaar miljarden van alumni binnen. Daar worden onder andere beurzen van excellente studenten mee gefinancierd.

In Nederland staat alumnifondsenwerving nog in de kinderschoenen. Universiteiten krijgen geld van het rijk, bedrijven, sponsors van wetenschappelijk onderzoek en de Europese Unie. Maar de universiteiten hebben hun rijke oud-studenten wel ontdekt als extra inkomstenbron en halen daarom de banden aan met hun alumni.

Daarbij slaagt de Wageningse universiteit er volgens Swinkels veel beter in om internationale alumni aan zich te binden dan de KLV. ,,Die slag hebben wij nooit gemaakt, want dan zouden we alles Engelstalig moeten doen. Dat brengt relatief veel kosten met zich mee, terwijl het aantal buitenlandse leden heel klein is.''

De KLV is in Wageningen altijd een begrip geweest. ,,Omdat we als enige het contact met alumni onderhielden. Bijna alle afgestudeerden werden lid.'' Maar de tijden zijn veranderd. Het ledenbestand - rond de drieduizend betalende leden - vergrijst. ,,Jonge afgestudeerden zoeken hun eigen weg en zijn beperkt geneigd zich bij onze vereniging aan te sluiten.'' De medewerkers van KLV zijn bijna vijf jaar terug ingetrokken bij de alumniafdeling van de universiteit en werken samen onder de vlag van Universiteitsfonds Wageningen. Dat de universiteit actief is geworden op het terrein van de KLV ziet Swinkels louter als positief.

Niet alle activiteiten van de vereniging verdwijnen. Zo gaan de wereldlezingen en regionale bijeenkomsten door. Ook de studiekringen en netwerken die aan de KLV zijn gelieerd, blijven. ,,We zijn bezig om een KLV Alumnifonds op te richten.'' Daar gaat het vermogen van de vereniging heen dat overgebleven is. ,,Daarmee willen we de studiekringen en netwerken voorlopig ondersteunen, net als het Science Café in Loburg. Als alumni nieuwe evenementen organiseren die aanvullend zijn op het reguliere alumnibeleid, kunnen zij ook een aanvraag doen voor ondersteuning uit het fonds.''

Op 22 september houdt de KLV de ontbindingsvergadering en op de Alumni Open Dag op 3 oktober is er een afsluitende bijeenkomst. ,,Enerzijds is het opheffen van zo'n oude vereniging pijnlijk. Maar we moeten ook nuchter zijn. Liever heffen we onszelf op vanuit kracht in plaats van de vereniging langzaam weg te laten glijden. Zelfs alumni die al vijftig jaar lid zijn, geven aan het een verstandig besluit te vinden.''Bron: De Gelderlander, pagina 3, 14 februari 2020, Manon Bastidas
© Copyright 2020 Wegener NieuwsMedia BV All Rights

ABOUT KLV

KLV is a professional network for more than 54.000 alumni of Wageningen University & Research!

WUR Connect

The complete network platform for all WUR-alumni

Social Media

Posts

KLVNetwork@KLVNetwork

UITNODIGING - Kennisnetwerk Milieu en Netwerk Land & Water organiseren een excursie naar de Marker Wadden op vrijda… https://t.co/3dF4zjXkvo
1 year, 2 months

KLVNetwork@KLVNetwork

The Outstanding Alumnus Award will be awarded to a WUR alumnus or alumna who is at the height of his or her career… https://t.co/stoOXsolL0
1 year, 2 months

WUR Environmental@WURenvironment

#Vacature | Voor het team Water & Food bij @WURenvironment zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gecommitteerde… https://t.co/bzlPF9DEIJ
1 year, 2 months

Delia de Vreeze@deliadevreeze

Who is interested in joining a great team of alumni officers and fundraisers at one of the best universities @WUR?… https://t.co/nAYLKdFc7y
1 year, 2 months

Tweets