19 sep. 2019

ALV stemt in met in gang zetten opheffing KLV

De kogel is door de kerk. Tijdens de ALV van dinsdag 2 juli 2019 stemde een overgrote meerderheid van de aanwezige leden in met het voorstel om voorbereidingen te treffen om KLV als vereniging op te heffen. Een belangrijke mijlpaal. Daarmee gaat een volgende fase in; dit najaar gaan we het proces van opheffing daadwerkelijk in gang zetten. Streven is dat dit in september 2020 beslag krijgt, als de vijfjarige samenwerking binnen de stichting University Fund Wageningen eindigt.

De opheffing van KLV komt niet uit de lucht vallen. Sinds vele jaren ziet KLV haar ledenaantallen en inkomsten dalen. Tegelijkertijd zien we dat WUR sinds 10 jaar een volwaardig alumnibeleid voert voor alle alumni waaraan KLV voor de meeste leden weinig toevoegt.

Aan het voorstel ging een lang en zorgvuldig herijkingstraject vooraf. Hierin zijn we samen met de leden op zoek gegaan naar hoe we de ontwikkelingen van dalende ledenaantallen konden keren. Helaas is ons dat niet gelukt. Ook bleek na een online enquête dat 90% van de respondenten geen verschil ziet tussen het beleid van KLV en het alumnibeleid van Wageningen University & Research. Dit duidt erop dat KLV als alumnivereniging weinig meerwaarde meer heeft.

Nieuwe tijden vragen nieuwe vormen
Maar KLV gaat niet in rook op. Het resterende vermogen zal via een fonds op naam of stichting in lijn met de statuten aan de doelstellingen van KLV worden besteed. KLV is zich er van bewust dat heel veel leden trots zijn op haar Alma Mater en de band met WUR en alumni graag willen behouden. Het bestuur heeft met instemming van de ALV voorstellen uitgewerkt om alles zorgvuldig af te ronden en de betrokkenheid en wensen van leden te borgen. Dat gaat onder andere over onze studiekringen en netwerken: dát zijn de vitale delen van KLV, met een sterkere binding op de inhoud en een belangrijke rol in het debat. Samen met de studiekringen en netwerken gaat we nu uitwerken wat zij nodig hebben aan ondersteuning en onderlinge uitwisseling, en op welke wijze UFW dat kan faciliteren vanuit de werkorganisatie.

Daarnaast zal er ruimte zijn voor nieuwe en bestaande initiatieven die aanvullend zijn op WUR alumnibeleid. De komende periode worden hiervoor plannen uitgewerkt.

Het bestuur heeft tevens besloten, met instemming van de leden, om de contributie in 2020 op 0 euro te zetten. Ondertussen gaan de alumniactiviteiten nu en in 2020 gewoon door. Kijk voor de agenda op www.klv.nl/events.

Heeft u vragen over het proces?
Stuur een e-mail naar secretariaat.klv@wur.nl of kijk op www.klv.nl/klv2020.  

Han Swinkels, Voorzitter KLV Wageningen Alumni Network

ABOUT KLV

KLV is a professional network for more than 50.000 alumni of Wageningen University & Research!

WUR Connect

The complete network platform for all WUR-alumni

Social Media

Posts

KLVNetwork@KLVNetwork

UITNODIGING - Kennisnetwerk Milieu en Netwerk Land & Water organiseren een excursie naar de Marker Wadden op vrijda… https://t.co/3dF4zjXkvo
10 months, 1 week

KLVNetwork@KLVNetwork

The Outstanding Alumnus Award will be awarded to a WUR alumnus or alumna who is at the height of his or her career… https://t.co/stoOXsolL0
10 months, 1 week

WUR Environmental@WURenvironment

#Vacature | Voor het team Water & Food bij @WURenvironment zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gecommitteerde… https://t.co/bzlPF9DEIJ
10 months, 2 weeks

Delia de Vreeze@deliadevreeze

Who is interested in joining a great team of alumni officers and fundraisers at one of the best universities @WUR?… https://t.co/nAYLKdFc7y
10 months, 2 weeks

Tweets