22 jun. 2018

Algemene Ledenvergadering KLV uitgesteld naar 26 juni

De algemene ledenvergadering van KLV vindt plaats op dinsdag 26 juni 2018 in plaats van woensdag 20 juni 2018. Tijdens de ALV worden o.a. de jaarrekening 2017 en het jaarverslag 2017 besproken. Tevens is het een mooie gelegenheid om met de andere deelnemers en het bestuur kennis te maken.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Conceptverslag ALV 19 december 2017
4. Jaarrekening 2017 met toelichting
5. Jaarverslag 2017
6. Plan van aanpak herijking Strategie KLV 2020
7. Samenstelling bestuur KLV, herbenoeming R. Vastenhouw
8. Rondvraag
9. Sluiting

Tijd: 20.00-21.30 uur
Locatie: Impulse, gebouw 115 op Wageningen Campus, zaal NcountR

Alle leden van (Young) KLV worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
U kunt uw komst aanmelden en de vergaderstukken opvragen via secretariaat.klv@wur.nl.

JOIN KLV

KLV is a professional network for more than 47.000 alumni of Wageningen University & Research!

ALUMNI DAY

Join the World Wide Wageningen Alumni Day on 23 June 2018!

Social Media

Posts

WUR Environmental@WURenvironment

Diepe plassen verondiepen met baggerspecie uit het buitenland: goed idee of kans op #blauwalg en vervuiling? https://t.co/605yTm844K
2 days, 19 hours

Sebastiaan Berendse@seb_base

Your nominations please - for the Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship. University-Fund Wagenin… https://t.co/rC3LXCKzte
4 days, 19 hours

Louise O. Fresco@LouiseOFresco

My congratulations to the super @wur #education team for - again - the best scores of all NL universities in the na… https://t.co/6CHRKB8uZo
5 days, 11 hours

Reinier van den Berg@weermanreinier

In mijn presentaties is 'bos en bomen' altijd de eerste pijler van de 5 waarop een geloofwaardig duurzaam beleid zo… https://t.co/msZ5k6RkOo
6 days

Tweets