Loopbaanmonitor

Loopbaanmonitor 2016: Baankansen alumni blijven goed, PhD steeds populairder

>>> Direct naar rapport Loopbaanmonitor 2016: http://bit.ly/ResultatenLoopbaanmonitor2016

Sinds 1973 wordt iedere vijf jaar de Loopbaanmonitor aangeboden aan de alumni van Wageningen University & Research (WUR). Deze enquête bevat vragen over hun arbeidsmarktpositie. KLV initieerde deze monitor en is nog steeds direct betrokken. De vorige werd gehouden in 2011. In 2016 is de Loopbaanmonitor opnieuw uitgezet. De universiteit maakt graag gebruik van deze informatie bij het inrichten van studies, voorlichting aan (aankomende) studenten en bij visitaties. Ook geeft de monitor een schat aan informatie waar alle WUR-alumni van kunnen profiteren.

Wat feitjes op een rij:
3414 KLV-leden hebben de vragenlijst ingevuld. De oudste respondent is geboren in 1920 en is 98 jaar. Het jongste lid is geboren in 1993 en is 25 jaar oud. Voor iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld: Hartelijk bedankt!

Hieronder ziet u de belangrijkste resultaten van de Loopbaanmonitor 2016

Meer alumni met een PhD
Een steeds groter aantal alumni van WUR verlaat de universiteit met een PhD-titel. Eind 2016 heeft meer dan een kwart van de alumni een PhD-titel, of is bezig deze te behalen. Steeds meer alumni verkrijgen een PhD in het buitenland, ook degenen met een Nederlandse nationaliteit. Tussen 1970 en 2015, steeg het percentage alumni met de Nederlandse nationaliteit dat een PhD-graad behaald heeft, van 8 naar 27%.

Internationalisering en mobiliteit
Het percentage alumni met een niet-Nederlandse nationaliteit steeg tot een gemiddelde van 43 procent van de alumni die afstudeerden tussen 2011 en 2015.
Het internationale karakter van de universiteit werkt ook door in de standplaats van de alumni. Van de alumni met een Nederlandse nationaliteit werkt 13% in het buitenland, terwijl 44% van de buitenlandse alumni buiten hun geboortestreek werkt.
14% van de buitenlandse alumni werkt in Nederland.

Werk en werkloosheid
In 2016 heeft 84% van de alumni betaald werk voor meer dan 12 uur per week.
Vijf procent doet een PhD als hoofdactiviteit.
Drie procent is gepensioneerd en drie procent is onvrijwillig werkloos aan het eind van 2016. Vijf procent is aan het studeren, heeft werk voor minder dan 12 uur per week of heeft geen werk maar is niet op zoek naar een baan.
Afgestudeerden hebben ongeveer vijf maanden nodig om een baan te vinden.

Rol van KLV Wageningen Alumni Network
KLV initieerde deze monitor en is nog steeds direct betrokken. 
Meer details zijn te vinden in het rapport van de Loopbaanmonitor 2016: http://bit.ly/ResultatenLoopbaanmonitor2016
Bent u geïnteresseerd in meer informatie? Neem dan contact op met:

Arbeidsmarktonderzoeker Education and Student Affairs (ESA) van WUR
E: Silvia.Blok@wur.nl
A: Wageningen Campus | Droevendaalsesteeg 4 | Atlas, gebouw 104 | 6708 PB Wageningen | Nederlands
T: +31 317 485496

     *****

Loopbaanmonitor 2011: Loopbaanperspectief afgestudeerden WUR onveranderd positief

 

>>>Direct naar rapport Loopbaanmonitor 2011

Steeds meer alumni van Wageningen University & Research kiezen na hun afstuderen voor een onderzoekbaan, met name om te promoveren. Het aantal steeg van 29 procent in 2000 tot 43 procent nu.

Daarnaast blijkt het aantal vrouwelijke afgestudeerden sterk gestegen, van circa 16 procent in 19

70 tot gemiddeld 57 procent in 2010. Bovendien trekt de universiteit steeds meer studenten en promovendi uit het buitenland en slagen de afgestudeerden er vaker in buiten Nederland een promotiebaan te bemachtigen. De loopbaanperspectieven voor Wageningse alumni zijn onveranderd positief, aldus de Loopbaanmonitor 2011, een arbeidsmarktenquête onder afgestudeerden en gepromoveerden.


De Loopbaanmonitor 2011, waarvoor eind vorig jaar bijna 29.000 alumni van Wageningen University zijn uitgenodigd mee te doen en een kwart daarvan, bijna 7300, heeft gereageerd, is opgesteld door het bureau IVA, beleidsonderzoek en advies, uit Tilburg. De Wageningse Loopbaanmonitor wordt sinds 1973 eens in de vijf jaar op initiatief van KLV gehouden onder alle afgestudeerden aan de universiteit. Doel is meer te weten over de arbeidsmarktpositie en de ontwikkelingen daarin van de Wageningse alumni. Geen andere Nederlandse universiteit heeft zo’n langjarig en volledig beeld van de loopbanen van haar afgestudeerden.

Naast een stijging in het aantal vrouwelijke alumni tot rond 57 procent op dit moment, is ook het percentage afgestudeerden met een niet-Nederlandse nationaliteit fors gestegen: van twee procent in de jaren ’70 van de vorige eeuw tot zo’n 37 procent op dit moment. Het internationale karakter van Wageningen University blijkt ook uit het feit dat van de Nederlandse alumni die in de afgelopen vijf jaar zijn afgestudeerd 13 procent buiten Nederland werkt en dat van de afgestudeerde buitenlandse alumni gemiddeld 35 procent werkt buiten zijn vaderland.

OVER KLV

KLV, het professionele netwerk voor meer dan 50.000 Wageningse alumni!

WUR Connect

Hèt netwerk platform voor alle WUR-alumni

Social Media

Posts

Wageningen U&R@WUR

#Wereldmeteorologischedag | Je hoofd koel houden tijdens warme dagen? Uit een hittekaart gemaakt door meteorologen… https://t.co/6IxPNheakP
2 dagen, 11 uur

WUR Plant@WURplant

Het slim monitoren van de grasmat wordt getest voor betaald voetbal in de ArenA. De KNVB gaat samen met @WUR bepale… https://t.co/VlJ6zNMmRB
3 dagen, 15 uur

KLVNetwork@KLVNetwork

@JanineLuten Gefeliciteerd! Goede aanwinst voor ZuivelNL
1 week, 3 dagen

Wageningen U&R@WUR

#weekzondervlees | Deze week kun je meedoen aan de Week zonder vlees, maar wat eet je dan wel? Lees de blog van… https://t.co/70Ww5rB3F4
1 week, 6 dagen

Tweets