KLV2020

In het strategieproject KLV2020 denkt KLV na over de toekomst: wat heeft de alumnus van de toekomst nodig en hoe kan KLV daar het best op inspelen?

De afgelopen 2 jaar zijn we binnen de vereniging bezig geweest na te denken over wat we moeten doen en laten om er voor te zorgen dat we zodanig aantrekkelijk zijn voor onze (toekomstige) leden dat we ook in 2020 nog een zinvolle rol te kunnen vervullen. KLV doet dat niet op eigen houtje, maar samen met Wageningen University en het Wageningen Universiteits Fonds (WUF). Ook spraken we individueel en groepsgewijs met heel veel verschillende mensen, leden en niet leden.
Op deze pagina willen wij u blijvend informeren over dit strategieproces 'KLV2020'.

Klankbordgroep Herijking KLV2020

KLV stelde prijs op ervaringen en wensen van haar leden. Zij konden hun ideeën delen door mee te praten als lid van de Klankbordgroep Herijking KLV 2020. De bijeenkomsten zijn gehouden op maandag 8 oktober 2018 en maandag 19 november in Impulse op Wageningen Campus.

Vragen?

Heeft u vragen over de opheffing van KLV? Kijkt u dan op de KLV-pagina op de WUR-website en klik door naar de pagina met veelgestelde vragen.


Publicaties rondom KLV2020

Resultaten Enquête KLV mei 2019 - Resultaten van de enquête die rondgestuurd is naar KLV - leden en overige alumni in mei 2019
Resource 14 mei 2019 – Einde nadert voor alumnivereniging KLV 
Wageningen World nr. 2 2019 – ALV 12 december: geen toekomst voor KLV als ledenvereniging
Nieuwsbericht herijking KLV 2020 - ALV stemt in met uitwerken van 2 toekomstscenario's
Wageningen World nr. 3 2015 - KLV geeft nieuwe impuls aan maatschappelijk debat
Wageningen World nr. 4 2014 - Wageningen Dialogues
Wageningen World nr. 3 2014 - KLV: Oude vereniging met nieuw gezicht 
Stand van zaken KLV2020 - input ALV 3 juni 2013 
Rondetafelconferentie - KLV leden niet zijnde alumni

KLV Update Maart 2019 Bloeiende band met alumni zonder KLV
KLV Update April 2018 2020 voorbij: de toekomst van KLV
KLV Update Oktober 2017 Van het bestuur
KLV Update November 2015 KLV-adressenboek: van ledenlijst naar hedendaagse app
KLV Update December 2013 - KLV2020 'When you're finished changing, you're finished'
KLV Update Juli 2013 - Update KLV2020 'Gezamenlijk alumnibeleid in de grondverf'
KLV Update Mei 2013 - Namens het bestuur

ABOUT KLV

KLV is a professional network for more than 54.000 alumni of Wageningen University & Research!

WUR Connect

The complete network platform for all WUR-alumni

Social Media

Posts

KLVNetwork@KLVNetwork

UITNODIGING - Kennisnetwerk Milieu en Netwerk Land & Water organiseren een excursie naar de Marker Wadden op vrijda… https://t.co/3dF4zjXkvo
1 year, 2 months

KLVNetwork@KLVNetwork

The Outstanding Alumnus Award will be awarded to a WUR alumnus or alumna who is at the height of his or her career… https://t.co/stoOXsolL0
1 year, 2 months

WUR Environmental@WURenvironment

#Vacature | Voor het team Water & Food bij @WURenvironment zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gecommitteerde… https://t.co/bzlPF9DEIJ
1 year, 2 months

Delia de Vreeze@deliadevreeze

Who is interested in joining a great team of alumni officers and fundraisers at one of the best universities @WUR?… https://t.co/nAYLKdFc7y
1 year, 2 months

Tweets