Wereldlezing - ‘Hoe wordt iedereen gezond oud’ VOL

WEGENS HET BEREIKEN VAN HET MAXIMALE AANTAL DEELNEMERS IS REGISTRATIE GESLOTEN. Op maandagavond 3 juli 2017 staat de Wereldlezing in het teken van de vraag die we ons allemaal weleens stellen: ‘hoe wordt iedereen gezond oud’?. Tijdens deze avond gaan we dieper in op de sociaal economische gezondheidsverschillen, gedragsverandering en oplossingsgericht werken.

Vanuit Wageningen University & Research zal prof. dr. Emely de Vet, Professor Health Communication and Behavior Change, gespecialiseerd in het bevorderen van een gezonde leefstijl, een presentatie geven over theorie versus gedragsverandering in de praktijk. Wat werkt wel en niet?  Wat voor inzichten en uitdagingen zijn er voor lage sociaal economische groepen?  Wat zijn de huidige inzichten en welke interventies blijken effectief te zijn? 

Mensen willen graag een goede gezondheid. En daar willen ze ook iets voor doen. Maar hoe? Wat is goed voor mij? Wat werkt voor mij? Vanuit deze vragen is het initiatief voor het project Gezondhuizen ontstaan. Huisarts dr. Pieter Jansen gaat een toelichting geven op het project Gezondhuizen een nieuwe en oplossingsgerichte aanpak. Deze aanpak heeft echter een ander vertrekpunt dan het traditionele medische model. Bij oplossingsgericht werken bepaalt de patiënt/cliënt namelijk wat zijn vraag is. De hulpverlener is niet zozeer geïnteresseerd in de kluwen van factoren die leidde tot de hulpvraag, maar hij sluit aan bij de vraag van de patiënt en helpt hem zoeken naar mogelijkheden om de gewenste situatie te bereiken. Pieter Jansen zal dieper ingaan op de discussie over de vraag naar theoretische of wetenschappelijke onderbouwing van oplossingsgericht werken.

Voorzitter
Dr. ir. Gerda Feunekes
is sinds 1 juli 2014 directeur van het Voedingscentrum. Ze is gespecialiseerd in de relatie tussen voeding en consumentengedrag. In 1996 promoveerde zij aan Wageningen University & Research op het onderwerp voedselconsumptie en voedselkeuze met een proefschrift getiteld "Food, fat, family and friends: studies on the impact of the social environment on dietary intake".

Sprekers
Prof. dr. Emely de Vet
is gespecialiseerd in gedragsverandering . Zij onderzoekt waarom mensen (on)gezond gedrag vertonen en hoe interventies daarop afgestemd kunnen worden. Emely past perspectieven uit de sociale, consumenten- en gezondheidspsychologie toe in gezondheidscommunicatie en public health interventies.

Dr. Pieter Jansen is huisarts bij gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede en is onlangs een project gestart onder de titel Gezondhuizen, dat zich richt op gezondheidsbevordering voor (aanstaande) jonge ouders en hun kinderen.
Eind september verschijnt er een boek van Fredrike Bannink en Pieter getiteld Positieve Gezondheidszorg, Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk (te verkrijgen via Pearson).

Programma

18.00 Ontvangst en buffet
19.00 Welkom en opening door de voorzitter 
dr. ir. Gerda Feunekes
19.10 Introductie 'Hoe wordt iedereen gezond oud?'
dr. ir. Gerda Feunekes
19.20 Hoe wordt iedereen gezond oud? 
* Gedragsverandering: theorie versus praktijk
prof. dr. Emely de Vet
* Oplossingsgericht werken in de praktijk 
dr. Pieter Jansen 
20.15 Discussie met de aanwezigen o.l.v. de voorzitter
21.00-22.00 Einde programma en gelegenheid tot netwerken


Volgende wereldlezing in najaar
De volgende wereldlezing 'Vertrouwen in de voedingswetenschappers' vindt op donderdag 2 november plaats. Noteer deze datum vast in uw agenda. Voorafgaand aan de Wereldlezingen is er een buffet waar u gratis aan kunt deelnemen.

                 *****

Doel van de Wereldlezingen:
De Wereldlezingen zijn een initiatief van KLV en Wageningen Academy en worden gesponsord door de Wageningen Ambassadors. Deze lezingen bieden alumni en overige professionals een kans om bijgepraat te worden over de visie vanuit de onderzoekswereld en het bedrijfsleven op maatschappelijk prangende problemen en relevante trends/ontwikkelingen De wereldlezingen worden gemiddeld 6 maal per jaar georganiseerd. Voor een overzicht kunt u onze eventkalender raadplegen.

De toegang tot de wereldlezingen is gratis dankzij ruimhartige sponsoring van de Wageningen Ambassadors.
Er is plaats voor een beperkt aantal deelnemers. Snelle inschrijving vergroot kans op plaatsing.
Aanmelding via het registratieformulier is echter verplicht.

ABOUT KLV

KLV is a professional network for more than 54.000 alumni of Wageningen University & Research!

WUR Connect

The complete network platform for all WUR-alumni

Social Media

Posts

Tweets