VLG - Excursie wederopbouwboerderijen bij de Grebbelinie

Op vrijdag 27 september 2019 vindt de volgende activiteit plaats van VLG, de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis. Het zal een excursie worden en focussen op de wederopbouwboerderijen bij de Grebbelinie. Bij de excursieonderwerpen streeft het bestuur van VLG naar een verbinding tussen actueel heden en het verleden. 

Meld u voor 20 september aan door een email naar de secretaris te sturen (office.rhi@wur.nl) met uw naam en (eventueel) met hoeveel mensen u komt. U kunt zich ook telefonisch opgeven bij het secretariaat van de leerstoelgroep Agrarische Geschiedenis, 0317-482584. De kosten zijn: €12,50 voor leden, €17,50 voor niet-leden. Het bedrag kan worden overgemaakt op rekening NL 43 INGB 0001 1786 69 ten name van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis. De aanmelding is geldig nadat wij uw betaling ontvangen hebben. Klik hier voor programma en routebeschrijving.

Over VLG
De Vereniging voor Landbouwgeschiedenis – die tot 1967 de naam Studiekring voor de geschiedenis van de landbouw heeft gedragen – is in 1939 door een aantal landbouwkundigen opgericht als afdeling van het KLV (Koninklijke Landbouwkundige Vereniging; toen: Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap). De Vereniging heeft aan de wieg gestaan van de huidige leerstoelgroep Rural and environmental History van WUR. Leden waren aanvankelijk vooral geïnteresseerde landbouwers en landbouwkundigen. Allengs sloten historici en andere belangstellenden zich bij de Vereniging aan. Er zijn nu ongeveer 300 leden. Doel van de Vereniging is: “het bevorderen van de wetenschappelijke beoefening van de geschiedenis van de landbouw in de ruimste zin van het woord”. Hieronder verstaan we ook de plattelandsgeschiedenis, ecologische geschiedenis, landschapsgeschiedenis en de historische geografie.

Suggesties of vragen?
Over zaken de vereniging betreffende kunt u altijd contact opnemen met de secretaris, dr Piet van Cruyningen. Zijn mailadres is secretaris@landbouwgeschiedenis.nl en zijn telefoonnummer 0317-482096.

Wilt u lid worden?
De contributie is 10 euro. Voor de bijeenkomsten wordt een bijdrage in de kosten voor de lunch/koffie/thee/vervoer gevraagd. Het lidmaatschap staat open voor allen die belangstelling hebben voor plattelandsgeschiedenis. Opgeven als lid kan door een mailtje te sturen naar de secretaris van de vereniging. Nieuwe leden krijgen als welkomstgeschenk het standaardwerk Boeren in Nederland van Jan Bieleman, oud medewerker van de leerstoelgroep Rural and environmental history.

Website VLG
http://landbouwgeschiedenis.nl/

ABOUT KLV

KLV is a professional network for more than 50.000 alumni of Wageningen University & Research!

WUR Connect

The complete network platform for all WUR-alumni

Social Media

Posts

KLVNetwork@KLVNetwork

UITNODIGING - Kennisnetwerk Milieu en Netwerk Land & Water organiseren een excursie naar de Marker Wadden op vrijda… https://t.co/3dF4zjXkvo
11 months, 2 weeks

KLVNetwork@KLVNetwork

The Outstanding Alumnus Award will be awarded to a WUR alumnus or alumna who is at the height of his or her career… https://t.co/stoOXsolL0
11 months, 3 weeks

WUR Environmental@WURenvironment

#Vacature | Voor het team Water & Food bij @WURenvironment zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gecommitteerde… https://t.co/bzlPF9DEIJ
11 months, 3 weeks

Delia de Vreeze@deliadevreeze

Who is interested in joining a great team of alumni officers and fundraisers at one of the best universities @WUR?… https://t.co/nAYLKdFc7y
11 months, 4 weeks

Tweets