[CANCELLED] Vereniging Landbouwgeschiedenis | Studiemiddag Landbouwgeschiedenis 2020

Landbouw en natuur hebben een soort haat-liefde verhouding tot elkaar. De opkomst van de landbouw zorgde voor grotere diversiteit van het landschap en het ontstaan van half-natuur, waardoor de diversiteit van de Nederlandse natuur oorspronkelijk vermoedelijk is toegenomen. Maar de sterke toename van de intensiteit van de landbouw in de afgelopen eeuw heeft tegengestelde effecten gehad. De landbouw kent tegenwoordig zeer hoge opbrengsten en draagt sterk bij aan de veelzijdigheid en dynamiek van de Nederlandse economie, maar heeft negatieve effecten op de natuur. Is er een uitweg uit dit dilemma mogelijk? Op deze studiedag kijken we hoe de Nederlandse natuur, landbouw en biodiversiteit zich in relatie tot elkaar hebben ontwikkeld, de manieren waarop we dat in kaart kunnen brengen en of er nog hoop is voor de Nederlandse natuur en voor de Nederlandse landbouw. 

Uitnodiging
De studiemiddag van VLG is georganiseerd in samenwerking met Universiteit Utrecht. Hier vindt u de officiële uitnodiging.

Programma Voorjaarsvergadering
12.50 uur Ontvangst met koffie en thee
13.20 uur Korte toelichting op de vergaderlocatie,
         houtzaagmolen De Ster
13.30 uur Algemene Ledenvergadering

Programma Landbouw, natuur en biodiversiteit
14.00 uur opening door dagvoorzitter Pim Brascamp
14.05 uur Jan Luiten van Zanden
         Een land van extremen.
         Landbouw en natuurbescherming
         in Nederland 1900-2020
14.30 uur Thomas van Goethem
         Het Athena-project: flora en fauna
         in historisch perspectief
14.55 uur pauze
15.20 uur Joop Schaminée
         De Bolderik en het Levend Archief,
         over het behoud en herstel van biodiversiteit
         in ons land
15.45 uur Michiel Wallis de Vries
         Recente veranderingen in het landschap
         door de ogen van vlinders
16.10 uur debat
16.30 uur borrel

Registratie
Deelname is voor leden gratis, maar u wordt verzocht zich aan te melden.
Niet-leden betalen € 7,50. U kunt zich aanmelden door voor 20-3-2020 een email naar de secretaris te sturen (office.rhi@wur.nl) met uw naam en (eventueel) met hoeveel mensen u komt.
U kunt zich ook telefonisch opgeven bij het secretariaat van de leerstoelgroep Agrarische- en Milieugeschiedenis via 0317 482584. Niet-leden maken € 7,50 over op rekening NL 43 INGB 0001 1786 69 ten name van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis. 

ABOUT KLV

KLV is a professional network for more than 54.000 alumni of Wageningen University & Research!

WUR Connect

The complete network platform for all WUR-alumni

Social Media

Posts

KLVNetwork@KLVNetwork

UITNODIGING - Kennisnetwerk Milieu en Netwerk Land & Water organiseren een excursie naar de Marker Wadden op vrijda… https://t.co/3dF4zjXkvo
1 year, 2 months

KLVNetwork@KLVNetwork

The Outstanding Alumnus Award will be awarded to a WUR alumnus or alumna who is at the height of his or her career… https://t.co/stoOXsolL0
1 year, 2 months

WUR Environmental@WURenvironment

#Vacature | Voor het team Water & Food bij @WURenvironment zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gecommitteerde… https://t.co/bzlPF9DEIJ
1 year, 2 months

Delia de Vreeze@deliadevreeze

Who is interested in joining a great team of alumni officers and fundraisers at one of the best universities @WUR?… https://t.co/nAYLKdFc7y
1 year, 2 months

Tweets