Studiekring voor Landbouweconomie - "Landbouw en Klimaat: Keuzes voor de toekomst"

Hoe moet de landbouwsector van de toekomst eruit zien om te kunnen voldoen aan de afspraken gemaakt bij het klimaatakkoord van Parijs?  En hoeveel ruimte is er in de toekomst dan nog voor de veehouderij in Nederland? De Nederlandse regering wil voor 2030 de uitstoot van broeikasgassen reduceren met 49%, maar welke keuzes dienen er op weg hiernaar toe gemaakt te worden? Om meer inzicht en debat te bieden over de gevolgen van de klimaat-afspraken voor de landbouwsector en het agro-complex, organiseert de Studiekring voor Landbouweconomie op vrijdag 18 mei een discussie-seminar in Wageningen.

Tijdens deze bijeenkomst zal Pieter van Geel het proces toelichten en benoemen welke uitdagingen er op klimaatgebied liggen voor de landbouwsector. De voormalig staatssecretaris van ruimtelijke ordening en milieu is door het huidige kabinet aangesteld als voorzitter van de landbouwtafel in het klimaatberaad. In deze rol tracht Van Geel met andere partijen uit de sector afspraken te maken over het behalen van de klimaatdoelen uit het regeerakkoord.

Tevens zal Krijn Poppe namens de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) een toelichting geven op het onlangs verschenen advies van de Rli aan het kabinet, waarin onder meer gepleit wordt voor een krimp van de veestapel en beperkingen in de consumptie van dierlijke eiwitten.

Tot slot geeft Jan Cees Vogelaar een presentatie over welke stappen de landbouwsector zelf al neemt  ten aanzien van de verduurzaming van de voedselproductie. Vogelaar is, onder meer in toepassingen met windenergie, al jaren actief in de agrarische sector om de beweging in te zetten naar een biobased economy.

Het programma voor deze middag ziet er globaal als volgt uit:

14.45 Inloop
15.00-15.10 Welkom en introductie door voorzitter Studiekring Jan Klink
15.10-15.40 Pieter van Geelvoorzitter Sectortafel Landbouw en Landgebruik
15.40-16.10 Krijn PoppeRaad voor de leefomgeving en infrastructuur  
16.10-16.30 Pauze
16.30-17.00 Jan Cees VogelaarVerduurzaming van de landbouw
17.00-17.30 Vragen en algemene discussie
17.30 Afsluiting

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis, maar u dient zich wel uiterlijk maandag 14 mei aan te melden bij de secretaris van de Studiekring voor Landbouweconomie Evert Los, via Evert.Los@wur.nl of 0317-482097. Voor meer informatie over en aanmelding bij de studiekring kunt u terecht op www.klv.nl/sle

JOIN KLV

KLV is a professional network for more than 50.000 alumni of Wageningen University & Research!

WUR Connect

The complete network platform for all WUR-alumni

Social Media

Posts

KLVNetwork@KLVNetwork

De #KLVUpdate nr. 3 van 2018 is uit. Onder meer Aandacht voor de herijking van #KLV, de winnares van de Marina van… https://t.co/vxK7X0IE3a
2 days

Jelle Maas@jbmaas

Nieuw klimaatcentrum nu al 'bedolven onder vragen' - https://t.co/KmK9BJ5XgR @WUR speelt actieve rol bij zoektocht naar oplossingen
4 days, 16 hours

KLVNetwork@KLVNetwork

De muntmeester heeft het ontwerp van de nieuwste herdenkingsmunt, het Wageningen Universiteit Vijfje, symbolisch ov… https://t.co/gDYhnIC0PI
4 days, 23 hours

Wereld Natuur Fonds@wnfnederland

Wist jij dat de productie van ons eten en drinken de grootste oorzaak is van ontbossing en het verdwijnen van diers… https://t.co/H4FsDZjSz9
5 days, 2 hours

Tweets