SLE - discussie-seminar: Economische aspecten van de kringlooplandbouw

De Nederlandse land- en tuinbouw en visserij is wereldwijd toonaangevend. Tegelijkertijd staat zij voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen: zo dreigt de bodem uitgeput te raken en zijn er zorgen over verlies aan biodiversiteit. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in de visienota van 2018 gekozen voor een omslag naar kringlooplandbouw in 2030. Hierbij komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut. Om meer inzicht en debat te bieden over de economische aspecten van een transitie naar deze kringlooplandbouw nodigt de Studiekring voor Landbouweconomie (SLE) u van harte uit om op vrijdag 22 maart het discussie-seminar in Wageningen bij te wonen.

Tijdens deze bijeenkomst zal Rob van Brouwershaven een toelichting geven op de visienota Nederland als koploper in de kringlooplandbouw opgesteld door het Ministerie van LNV. Van  Brouwershaven is als programmadirecteur Implementatie Visie onder meer verantwoordelijk voor het implementeren van de hernieuwde visienota op kringlooplandbouw. Tijdens zijn presentatie zal hij onder meer ingaan op de visie van het huidige kabinet omtrent de toekomst van de Nederlandse agrarische sector en in het bijzonder op welke manier de overheid de transitie naar een meer circulaire landbouw wilt stimuleren.

Tot slot geeft Geert Woltjer namens Wageningen Economic Research een presentatie over de economische impact van de transitie naar een kringlooplandbouw. Hij gaat hierbij onder meer in op het aspect van externe kosten, en hoe deze meer centraal dienen te staan in een circulaire landbouw. Tevens wordt er aandacht besteed aan de vraag welke verdere belemmeringen zich voordoen bij de transitie naar een meer circulaire landbouw vanuit economisch oogpunt.

Globaal programma:

14.45-15.00 Inloop
15.00-15.10 Welkom en introductie door voorzitter SLE
15.10-15.40 Rob van Brouwershaven 
15.40-16.10 Geert Woltjer 
16.10-16.30 Pauze
16.30-17.00 Vragen en algemene discussie
17.00           Afsluiting en receptie 

Registratie:

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis, maar u dient zich wel uiterlijk maandag 18 maart aan te melden bij de secretaris van SLE Evert Los, via Evert.Los@wur.nl of 0317-482097. Voor meer informatie over en aanmelding bij de studiekring kunt u terecht op www.klv.nl/sle.

OVER KLV

KLV, het professionele netwerk voor meer dan 50.000 Wageningse alumni!

WUR Connect

Hèt netwerk platform voor alle WUR-alumni

Social Media

Posts

Wageningen U&R@WUR

#Wereldmeteorologischedag | Je hoofd koel houden tijdens warme dagen? Uit een hittekaart gemaakt door meteorologen… https://t.co/6IxPNheakP
2 dagen, 11 uur

WUR Plant@WURplant

Het slim monitoren van de grasmat wordt getest voor betaald voetbal in de ArenA. De KNVB gaat samen met @WUR bepale… https://t.co/VlJ6zNMmRB
3 dagen, 14 uur

KLVNetwork@KLVNetwork

@JanineLuten Gefeliciteerd! Goede aanwinst voor ZuivelNL
1 week, 3 dagen

Wageningen U&R@WUR

#weekzondervlees | Deze week kun je meedoen aan de Week zonder vlees, maar wat eet je dan wel? Lees de blog van… https://t.co/70Ww5rB3F4
1 week, 6 dagen

Tweets