PSIMT | GEANNULEERD | Valorisatie van Reststromen | Uitreiking Bram Steiner Award

We hebben helaas moeten besluiten tot annulering van de voor 7 oktober geplande excursie. De ochtend-excursie bij Blue City in Rotterdam zou door beperking van de toegestane groepsgrootte sterk worden ingekort en de AVR Rozenburg die voor de middag op het programma stond ontvangt voorlopig helemaal geen groepen bezoekers.

Wij willen jullie vragen donderdag 5 november a.s. in jullie agenda te zetten voor een online vergadering (20.00-21.30 uur). Op het programma staat dan o.a.:
• Voortgang opheffing KLV en de gevolgen voor de studiekring PSIMT
• Voortgang opstellen hydroponics basiskennis publicatie
• Nog nader te bepalen presentatie / discussie onderwerp

Indien jullie ideeën hebben voor de invulling van deze virtuele bijeenkomst, laat het ons dan weten. Misschien kan je zelf een interessante presentatie (gevolgd door een discussie) geven of weet je iemand die dat zou kunnen / willen.

Er worden door de situatie rond corona veel webinars ontwikkeld en gegeven. Mogelijk dat we daar uit kunnen putten. Uiteraard moeten deze niet té commercieel zijn en dus voldoende interessante inhoud bieden voor presentatie en onderlinge discussie. Suggesties van jullie kant zijn meer dan welkom!

Coördinatiegroep van de Studiekring PSIMT
Levi Bin; levi.bin1@Nouryon.com; Tel: 06-52376991
Matthijs Blind; matthijsblind@proeftuinzwaagdijk.nl; Tel: 06-30815811
Niek Botden; niek.botden@hortisolutions.nl; Tel: 06-46191855
Gijs van Kruistum; gvankruistum@solcon.nl; Tel: 06-2030532

ABOUT KLV

KLV is a professional network for more than 54.000 alumni of Wageningen University & Research!

WUR Connect

The complete network platform for all WUR-alumni

Social Media

Posts

Tweets