Tarieven lidmaatschap

 KLV Lidmaatschapstarief 2019                met incasso             zonder incasso

Lid                                                                       € 77,35  € 79,85
Young KLV:      
   Student  Gratis Gratis
   Jong lid  € 44,65 € 47,15
International member  € 17,75            € 20,25

Wijzigingen en typfouten voorbehouden. De contributietarieven worden jaarlijks geïndexed conform de consumenten index.

Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij lidmaatschappen die in de loop van het jaar ingaan, wordt de contributie naar rato berekend.

Beëindiging lidmaatschap
Opzeggen van uw lidmaatschap kan ieder jaar tot 1 december. Na 1 december wordt uw lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Opzegging kan schriftelijk of per e-mail t.a.v.

KLV Ledenadministratie
Postbus 53043
2505 AA Den Haag

of per mail via:
info@klv-ledenadmin.nl.

Gepensioneerd?
Leden die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben, kunnen het jaar daarop volgend, op verzoek, gebruik maken van een gepensioneerd lidmaatschapstarief. Dit is gelijk aan dat van een Jong Lid (zie hier boven).

Overgang gratis naar betalend lidmaatschap
Een gratis studentlidmaatschap wordt het jaar volgend op afstuderen als MSc automatisch omgezet in een betalend lidmaatschap (Jong lid). De eerste 5 jaar krijgt u forse korting op het reguliere tarief. 

Jong lid en voor de eerste keer een factuur ontvangen?

Was het niet de intentie om na afstuderen een betalend lidmaatschap aan te gaan en word je als jong lid verrast met een factuur, dan is het mogelijk om alsnog per direct het lidmaatschap te beëindigen. De factuur wordt vervolgens als niet verzonden beschouwd. Is deze situatie van toepassing, neem dan contact op met de KLV Ledenadministratie via info@klv-ledenadmin.nl.


Tarieven KLV Studiekringen en netwerken
Ga naar overzicht tarieven KLV Studiekringen en netwerken.

Betalingsmogelijkheden
1. Machtigen via automatische incasso.
Kies ook voor € 2,50 korting! U kunt ons machtigen via een automatische incasso. Print de 
machtigingskaart en stuur deze ingevuld naar KLV Ledenadministratie, 
Postbus 53043, 2505 AA Den Haag.

IBAN service - Met deze service kunt u van Nederlandse rekeningnummers de bijbehorende IBAN en BIC vinden. 

2. Betaling n.a.v. factuur
De ledenadministratie stuurt u een factuur toe.  

3. PayPal
U kunt hier ook met PayPal betalen.   

PayPal - The safer, easier way to pay online!


Foutieve facturatie
Facturatie vindt plaats op basis van de door u verstrekte gegevens. Indien de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig waren en dien ten gevolge de factuur gecrediteerd moet worden en een nieuwe factuur moet worden gemaakt dan brengen wij u hiervoor op de nieuwe factuur € 5,- extra als administratiekosten in rekening.

Annuleringsvoorwaarden KLV lidmaatschap en evenementen
Lees voorafgaand aan de registratie de annuleringsvoorwaarden van KLV.

OVER KLV

KLV, het professionele netwerk voor meer dan 50.000 Wageningse alumni!

WUR Connect

Hèt netwerk platform voor alle WUR-alumni

Social Media

Posts

Wageningen U&R@WUR

#Wereldmeteorologischedag | Je hoofd koel houden tijdens warme dagen? Uit een hittekaart gemaakt door meteorologen… https://t.co/6IxPNheakP
2 dagen, 11 uur

WUR Plant@WURplant

Het slim monitoren van de grasmat wordt getest voor betaald voetbal in de ArenA. De KNVB gaat samen met @WUR bepale… https://t.co/VlJ6zNMmRB
3 dagen, 15 uur

KLVNetwork@KLVNetwork

@JanineLuten Gefeliciteerd! Goede aanwinst voor ZuivelNL
1 week, 3 dagen

Wageningen U&R@WUR

#weekzondervlees | Deze week kun je meedoen aan de Week zonder vlees, maar wat eet je dan wel? Lees de blog van… https://t.co/70Ww5rB3F4
1 week, 6 dagen

Tweets