Bram Steiner Foundation


STICHTING BRAM STEINER FOUNDATION FOR SOILESS CULTURE
Publiek bekend staand onder de naam Bram Steiner Fonds.

 

RSIN nummer 816127931

Contactpersoon:    Paul den Besten
                              Bennekomseweg 146
                              6704 AK Wageningen
                              pauldenbesten@gmail.com
                              0612047378

Doel van de stichting
de bevordering van de kennisontwikkelingen verspreiding van kennis op het gebied van de plantenvoeding en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt.

Beleidsplan 2018:
de stichting tracht haar doel te bereiken door toekenning van een geldprijs die periodiek verleend zal worden.

Bestuurders: prof. Dr. W(im) M.F. Jongen – voorzitter
                      drs. P(aul) den Besten – secretaris/penningmeester
                      ing. E(rik) A. van Os.

Beloning: de leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Jaarverslag incl. financiële verantwoording 2018: klik hier

 

ABOUT KLV

KLV is a professional network for more than 54.000 alumni of Wageningen University & Research!

WUR Connect

The complete network platform for all WUR-alumni

Social Media

Posts

Tweets