SLE en NBV - Seminar - Agrarische grondprijzen en bodemvruchtbaarheid: een blik op de toekomst

Al jaren vertonen de prijzen van Nederlandse landbouwgrond een stijgende trend, met een gemiddelde grondprijs van inmiddels boven de 50 duizend euro per hectare. Tegelijkertijd zijn er zorgen over een dalende bodemvruchtbaarheid en gewasopbrengsten. Maar hoe verhouden de prijs van landbouwgrond en de bodemvruchtbaarheid zich tot elkaar? En wat zijn de mogelijke gevolgen van een dalende bodemvruchtbaarheid voor de toekomst van grondprijzen? Om deze ontwikkelingen beter te kunnen duiden, organiseren de Studiekring voor Landbouweconomie en de Nederlandse Bodemkundige Vereniging op vrijdag 21 april een gezamenlijk seminar.

Sprekers
♦Prof. dr. ir. Oene Oenema, hoogleraar duurzaam bodemgebruik aan de WUR (WUR-bodemkunde en bemestingsleer 1980)
♦Ir. Harry Smit, senior analist bij Rabobank Food and Agribusiness Research (WUR-economie landbouw en milieu 1991)
♦Voorzitter is Jan Klink MSc (WUR-management, economics and consumer studies 2010).

Programma
Kijk voor het programma in de uitnodiging.

Registratie
Deelname is gratis, maar u dient zich wel uiterlijk maandag 17 april aan te melden bij de secretaris van de Studiekring voor Landbouweconomie Evert Los, via Evert.Los@wur.nl of 0317-482097.

Studiekringen SLE en NBV
Voor meer informatie over de studiekringen kunt u terecht op www.klv.nl/sle en www.bodems.nl

JOIN KLV, JOIN YOUR FUTURE!

KLV is a professional network for more than 35.000 alumni of Wageningen University!

YOUNG KLV

Young KLV, for students or freshly graduated students.

Social Media

Posts

Sebastiaan Berendse@seb_base

Join us in our @4TU Mooc on #tech-based #entrepreneurship starting May 16th, @Tudelft @WUR @UTwente @TUEindhoven https://t.co/dgs4dkOeFi
2 days, 6 hours

Jan Klink@KlinkJan

Straks seminar van @KLVNetwork over #Agrarische #grondprijzen en #bodemvruchtbaarheid in Wageningen
2 days, 15 hours

Arthur P.J. Mol@ArthurPJMol

Toegepaste onderzoeksinstituten zien dalende financiering, Nederlandse kennisbasis in gevaar. https://t.co/UDnqhEzBZS #FD
2 days, 18 hours

Han Swinkels@lectorDVK

Alumnibijeenkomst #regio #Utrecht bij @PitPoint_NL in #Nieuwegein Thema: 'Het gebruik van #elektrische auto's'… https://t.co/lFeqai2IPB
3 days, 10 hours

Tweets